22 Söt torp­ta­pet

Namn: Kol­lek­tion: Till­ver­ka­re:

Leva & Bo - - Stor Guide -

Ju­gend. Tid & rum. Lim & hand­tryck Hant­verks­mäs­sigt till­ver­kad ta­pet med anor från svens­ka torp och går­dar. Den här pap­persta­pe­ten mås­te kantskä­ras. Pas­sar till tor­pets lil­la kam­ma­re el­ler i ett kök. 1 090 kro­nor per rul­le.

li­mo­hand­tryck.se.

Pris: Mer in­fo:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.