23 Klas­siskt möns­ter

Namn: Kol­lek­tion: Till­ver­ka­re:

Leva & Bo - - Stor Guide -

Bjär­ka Sä­by. Karl­slund. Borå­sta­pe­ter Från bör­jan ett 1700-talsmöns­ter man hit­ta­de på ett slott i Ös­ter­göt­land, nu in­går den i en kol­lek­tion där varen­da ta­pet har en histo­ria. Finns i två and­ra färg­ställ­ning­ar. Klist­ras di­rekt på väg­gen. 669 kro­nor per rul­le.

bo­ras­ta­pe­ter.se.

Pris: Mer in­fo:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.