Spar­ris­sop­pa

Leva & Bo - - Buffémat -

Spar­rissma­ken kom­mer verk­li­gen till sin rätt i en för­rätts­sop­pa som den här. 8 por­tio­ner • 1 pur­jo­lök • mar­ga­rin el­ler smör att ste­ka i • 500 g grön spar­ris • 6 dl vat­ten • 3 höns­bul­jong­tär­ning­ar • 5 dl mel­lan­gräd­de • salt och pep­par • even­tu­ellt li­te mjölk för att

spä­da sop­pan Till ser­ve­ring: • ½ pur­jo­lök • 2 dl crè­me fraiche • 1 pkt fryst löj­rom

Tvät­ta och skär pur­jo­lö­ken i fi­na skivor. Fräs den i mar­ga­rin el­ler smör i en gry­ta tills den är mjuk.

Skär bort det grövs­ta på spar­ri­sen och kas­ta det. Skär den i 3 cen­ti­me­ter långa bi­tar. Till­sätt spar­ris, vat­ten och bul­jong­tär­ning­ar i gry­tan.

Låt spar­ri­sen ko­ka i 5–10 mi­nu­ter tills den är mjuk.

Ta upp 8 spar­risknop­par som du ska ha till gar­ne­ring­en.

Kör sop­pan slät med en stav­mix­er el­ler an­vänd en mat­be­re­da­re. Till­sätt mel­lan­gräd­de och låt sop­pan små­ko­ka någ­ra mi­nu­ter. Sma­ka av med salt och pep­par. Späd med li­te mjölk om den är för tjock.

Hac­ka pur­jo­lö­ken till gar­ne­ring­en i fi­na bi­tar.

Ser­ve­ra sop­pan med spar­risknop­par, crè­me fraiche, löj­rom och pur­jo­lök.

1

2

3

4

5

6

7

Lyx­ig sal­lad

8 por­tio­ner • 2 på­sar blan­da­de sal­lads­sor­ter • 4 avo­ka­do • 2 blod­gra­pe­fruk­ter • 1 för­pack­ning mi­ni­moz­za­rel­la • salt • oliv­ol­ja att ring­la över

Skölj sal­la­den och bred ut den på två upp­lägg­nings­fat.

Skär avo­ka­don i skivor och gra­pe­fruk­ten i hinn­fria klyf­tor. Bred ut avo­ka­do och gra­pe­frukt ovan­på.

Strö på mi­ni­moz­za­rel­la. Sal­ta li­te lätt och ring­la över oliv­ol­ja.

1

2

3

GRÖNT. Sal­la­den känns lyx­ig med blod­grape och moz­za­rel­la. IS­KAL­LA. Pimms med myn­ta och frukt­so­da är per­fekt som drink.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.