Paj­tips!

Leva & Bo - - Läckra Efterrätter -

För­va­ra äg­gen i rumsvär­me,

åt­minsto­ne någ­ra tim­mar in­nan du ska gö­ra top­ping­en. När du väl har bör­jat vis­pa, gör inga up­pe­håll, fort­sätt vis­pa

kon­stant. Den pres­sa­de ci­tro­nen gör att ma­räng­en hål­ler for­men i ug­nen. Kav­la ut paj­de­gen mel­lan två ark plast­fo­lie – då fast­nar in­te de­gen

på bröd­ka­veln.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.