Dan­san­de päron

Leva & Bo - - Läckra Efterrätter -

Päron och smör­deg pas­sar fint ihop, och med li­te lönn­si­rap blir det ljuv­ligt. 4 por­tio­ner • 4 päron • 1 li­ter vat­ten (vatt­net ska täc­ka

päro­nen i ka­strul­len) • 1 dl soc­ker • 1 dl farin­soc­ker • 1 tsk ci­tronsaft • 1 pa­ket smör­deg • 4 msk lönn­si­rap Till ser­ve­ring: • even­tu­ellt va­nilj­glass och

mi­ni­ma­räng­er Sätt ug­nen på 225 gra­der. Ska­la päro­nen. Ko­ka upp vatt­net. Blan­da i soc­ker, farin­soc­ker och ci­tronsaft. Lägg i päro­nen och låt ko­ka i cir­ka 5 mi­nu­ter. De be­hö­ver in­te bli ge­nom­mju­ka. Låt päro­nen sval­na nå­got.

Skär strim­lor av smör­de­gen. Vi­ra smör­degs­ban­den runt päro­nen. Soc­ker­la­gen gör att ban­den sit­ter fast. Ställ päro­nen i en ugns­fast form. Ba­ka i ug­nen i 15 mi­nu­ter el­ler tills smör­de­gen fått fin färg.

Häll över lönn­si­rap. Ser­ve­ra even­tu­ellt med va­nilj­glass och mi­ni­ma­räng­er.

4

5

SÖ­TA FRUK­TER. Bäron in­ba­ka­de i smör­deg ser­ve­ras med lönn­si­rap

och mi­ni­ma­räng­er.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.