Nöt­paj med ko­la­täc­ke

Leva & Bo - - Läckra Efterrätter -

Pe­kan­nöt­ter är in­te all­tid så lät­ta att hit­ta i Sve­ri­ge, så de har i det­ta re­cept bytts ut mot val­nöt­ter. cir­ka 10 bi­tar Paj­deg: • 50 g smör • 2 msk soc­ker • 1 ny­pa salt • ½ vis­pat ägg • 2 msk mjölk • 2 ½ dl ve­te­mjöl Fyll­ning: • 100 g val­nöt­ter • 2 ½ dl si­rap (gär­na lönn­si­rap,

åt­minsto­ne en del) • 2 dl farin­soc­ker • 3 ½ ägg • 2 äggu­lor • 50 g smör Till ser­ve­ring: • glass, nöt­kräm el­ler va­nilj­sås

Kör smör, soc­ker och salt i mix­ern till en kräm. Till­sätt ägg och mjölk och mixa i en mi­nut. Häll i mjö­let och kör i yt­ter­li­ga­re tio se­kun­der. Låt de­gen vi­la i en plast­på­se i ky­len i en tim­me.

Kav­la el­ler tryck ut de­gen i en paj­form, 26 cen­ti­me­ter i di­a­me­ter. Låt den vi­la i 15 mi­nu­ter i ky­len.

Sätt ug­nen på 150 gra­der. Häll nöt­ter­na i en ugns­fast form och ställ i ug­nen i cir­ka 10 mi­nu­ter. Höj vär­men i ug­nen till 175 gra­den ef­ter att nöt­ter­na är fär­digros­ta­de.

Mixa si­rap, farin­soc­ker, ägg och äggu­la. Smält smö­ret, det får gär­na bli ljust brunt, och till­sätt det. Mixa i yt­ter­li­ga­re någ­ra se­kun­der.

Häll de ros­ta­de nöt­ter­na i pajska­let. Häll över fyll­ning­en. Ba­ka i ug­nen i cir­ka 45 mi­nu­ter. Lägg på fo­lie om ytan bör­jar mörk­na. Ser­ve­ra med glass, nöt­kräm el­ler va­nilj­sås.

1

2

3

4

5

Pum­pa­des­sert

4 por­tio­ner • 200 g pumpakött • 1 tsk pep­par­kakskryd­dor • 1 dl Ke­sel­la va­nilj • 4 coo­ki­es med cho­klad Top­ping: • 1 dl visp­gräd­de • kaksmu­lor

Skär pum­pan i bi­tar. Ko­ka i 10 mi­nu­ter el­ler tills bi­tar­na är mju­ka. Mixa med pep­par­kakskryd­da och Ke­sel­la.

Smu­la ka­kor­na, spa­ra li­te till top­ping. Vis­pa gräd­den.

För­de­la hälf­ten av pumpakrä­men i fy­ra skå­lar el­ler glas. Strö över kaksmu­lor­na. Fyll på med res­ten av pumpakrä­men. Top­pa med gräd­de och li­te kaksmu­lor.

1

2

3

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.