Tips på ma­ti­ga­re mel­lan­mål?

Hej! Jag är mam­ma till tre barn mel­lan 4 och 7 år. De älskar all form av soc­ker och mac­kor, men jag vill ge dem bätt­re mel­lan­mål med mer nä­ring. Har ni tips? Svar:

Leva & Bo - - Fråga Oss - KATJA

En fa­vo­rit bland mam­mor­na här på re­dak­tio­nen är ba­nan­plät­tar. Mo­sa en ba­nan med en gaf­fel och vis­pa ner ett ägg (el­ler två ba­na­ner till två ägg osv). Stek se­dan som plät­tar i smör el­ler ol­ja. Go­da som de är el­ler till­sam­mans med bär el­ler mos. An­nars är det fort­fa­ran­de pop­pis med smoot­hi­es. Pro­va att mixa na­tu­rell youg­hurt med oli­ka bär ef­ter smak, mixa ock­så ner en avo­ka­do – det blir både krä­mi­ga­re och nyt­ti­ga­re. Kryd­da even­tu­ellt med ka­nel, kar­de­mum­ma el­ler va­nilj­pul­ver.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.