”Jag älskar guld och lam­por”

Eli­na äg­nar åt­skil­li­ga tim­mar i vec­kan till att spa­na in­red­ning på Instagram. Hen­nes näs­ta pro­jekt här hem­ma är sov­rum­met som ska få tak­häng­da gar­di­ner och tav­lor på väg­gar­na. Här bor:

Leva & Bo - - Läsarhemmet -

Eli­na, 34, Mathias, 35, och Char­lie, 4. Hand­läg­ga­re på bank.

Ny­byggt par­hus på 113 kvadrat­me­ter i Lin­kö­ping.

@el­i­nas_­liv.

Gör: Hem­met:

Instagram:

1 SOFF­HÖR­NA

”Jag älskar guld, grått och ro­sa. Lam­pan var länge på min vill ha-lis­ta. När vi flyt­ta­de så kun­de jag in­te hål­la mig läng­re.”

2 KÖKS­BORD

”Ar­me­rings­nä­tet som jag köp­te och sprej­lac­ka­de i guld är jag nöjd med och jag älskar att ha färs­ka blom­mor hem­ma.” LAM­POR

”Jag har väl­digt många lam­por och näs­tan al­la i guld el­ler svart. Jag får in­spi­ra­tion via Instagram och in­red­nings­tid­ning­ar.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.