BJUD IN VÅ­REN!

Leva & Bo - - Innehåll -

När vår­so­len kom­mer vill vi fixa till hem­ma. Där­för har vi fyllt vå­ra bu­ti­ker med vårens al­la ny­he­ter. Dags för en ny sof­fa? Ta en titt på vår ny­het Mi­rage. Den har en mjuk kom­fort och lägg mär­ke till den fi­na rund­ning­en där ryg­gen mö­ter

arm­stö­det och till­sam­mans med de ut­ställ­da be­nen gör Mi­rage till en stilig fa­vo­rit. Väl­kom­men in till oss

och pas­sa även på att häm­ta vår nya ka­ta­log!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.