TRÅDIG TREND

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Taklam­pan Lay­er är form­gi­ven av An­na An­ders­son och till­ver­kad av en me­tall­stom­me som är klädd med bo­mulls­garn i två la­ger, 38 × 42 cen­ti­me­ter, cir­ka 1 985 kro­nor, Glo­ben ligh­ting.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.