VACK­RA VÄG­GAR

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Gil­lar du råa be­tong­väg­gar kan du fus­ka fram en med ta­pet el­ler som här med mål­ning. La­dy mi­ne­rals

från Jotun ska ge en hel­matt kal­kad yta och väl­jer man nå­gon av de grå ku­lö­rer­na få man en yta

som på­min­ner om be­tong. Här ku­lö­ren Vall­mo­frö, 3 li­ter,

995 kro­nor, Hap­py ho­mes.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.