GRUPPERA VASERNA

Leva & Bo - - Påskens Blommor -

5De­la upp di­na bu­ket­ter till fle­ra mind­re och ställ bred­vid varand­ra. Enk­la glas­va­ser i sam­ma stil är fint, men om du vill ska­pa kon­tras­ter, va­ri­e­ra stor­lek och form på vaserna, det vik­ti­ga är att de står ihop. Det är ock­så fint att stäl­la vaserna på en bric­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.