”Vi hit­tar det mesta på nätauktioner”

Här bor:

Leva & Bo - - Fint På Bordet -

Isa och Mar­kus med bar­nen Si­ri, 7, Ze­ke, 6, och Si­las, 2.

Mar­kus dri­ver egen må­le­ri­fir­ma, Isa ar­be­tar in­om re­sebran­schen.

Lä­gen­het på 160 kvadrat­me­ter i fas­tig­het från slu­tet av 1800-ta­let på Mo­se­bac­ke torg på Sö­der­malm i Stock­holm.

Gör:

Hem­met:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.