Ma­räng­tår­ta med Nu­tellafrosting

Leva & Bo - - Gott Avslut - Av ELI­SA­BETH JOHANSSOBN Foto

cir­ka 10 bi­tar Bot­ten: • 1 ½ dl ägg­vi­ta • 3 ½ dl strö­soc­ker • 50 g mörk cho­klad, 64–70% Nu­tellafrosting: • 175 g smör, mjukt • 4 dl flor­soc­ker • 200 g Phi­la­del­p­hi­a­ost • 100 g Nu­tel­la, rumstem­pe­re­rad Till gar­ne­ring: • cir­ka 50 g mörk cho­klad, hyv­lad • 2 msk has­sel­nöt­ter, hac­ka­de

Sätt ug­nen på 130 gra­der. Blan­da ägg­vi­ta och soc­ker i en rost­fri bun­ke. Sätt bun­ken i vat­ten­bad och värm ma­rängs­me­ten till cir­ka 55–60 gra­der un­der visp­ning. Ta bort bun­ken från vat­ten­ba­det och vis­pa ma­räng­en med en el­visp tills ma­räng­en sval­nat.

Hac­ka och smält cho­kla­den på låg ef­fekt i mikron och vänd ner den i ma­räng­en så att den blir mar­mo­re­rad.

Ri­ta upp två cirk­lar, cir­ka 20 cen­ti­me­ter i di­a­me­ter, på ett bak­plåts­pap­per och lägg på en plåt.

Bred ut ma­rängs­me­ten i cirk­lar­na och gräd­da mitt i ug­nen i 45–50 mi­nu­ter. Du kan öpp­na ug­nen en gång un­der grädd­ning­en och släp­pa ut li­te ånga. Ma­räng­bott­nar­na är fär­di­ga när un­der­si­dan på ma­räng­er­na känns torr och släp­per från pap­pe­ret. Flyt­ta ma­räng och pap­per till ett gal­ler – an­nars blir de fuk­ti­ga i bot­ten. Låt ma­räng­er­na sval­na på pap­pe­ren.

Frosting: Vis­pa upp smö­ret. Sik­ta flor­sock­ret och vis­pa i det i smö­ret. Till­sätt Phi­la­del­p­hia­ost och vis­pa till en slät frosting. Blan­da i Nu­tel­la.

Bred hälf­ten av frosting­en över den förs­ta ma­räng­bot­ten, lägg på den and­ra bot­ten och bred över res­ten av frosting­en. Gar­ne­ra med hyv­lad, mörk cho­klad och hac­ka­de has­sel­nöt­ter.

1

2

3

4

5

6

FRASIGT OCH KRÄ­MIGT.

Tår­tan blir ga­ran­te­rat po­pu­lär hos både sto­ra

och små gäs­ter!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.