Kan man er­sät­ta fet­tet med ba­na­ner?

Hej! Jag läs­te nå­gon­stans att man kan er­sät­ta fet­tet i mju­ka ka­kor med mo­sa­de ba­na­ner el­ler ­äp­pel­mos. Vad till­för det?

Leva & Bo - - Fråga Oss - DAGNY

Det bru­kar gå bra att by­ta en del av fet­tet mot ba­na­ner el­ler äp­pel­mos. Ka­kan blir då mer ­kom­pakt och får för­stås smak och söt­ma av äpp­le el­ler ba­nan. Vill man mins­ka på fet­tet kan det va­ra idé att pro­va sig fram med mäng­der­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.