Var finns ljus­sta­ken?

Hej! På si­dan 11 i LE­VA&BO num­mer 10 finns en bild på en häf­tig och hög ljus­sta­ke. Vet ni var den finns att kö­pa?

Leva & Bo - - Fråga Oss - LENNART M

Svar:

Ljus­sta­ken Na­gel är en rik­tig de­sign­klas­si­ker från 1965. Det är en mo­dul­ljus­sta­ke som är de­sig­nad­av Cae­sar Stof­fi & Fritz Na­gel. Na­gel finns i en mängd ut­fö­ran­den och är myc­ket po­pu­lär som sam­lar­ob­jekt på andra­hands­mark­na­den. Den finns ock­så ny­pro­du­ce­rad och säljs styck­vis i bygg­ba­ra mo­du­ler. Ljus­sta­ken är gjord av stål och de nya mo­du­ler­na är 6,5 cen­ti­me­ter höga och 10 cen­ti­me­ter bre­da. Den finns bland an­nat hos Du­kat­bord.se för 329 kro­nor per mo­dul.

KLAS­SI­KER. I bak­grun­den syns Cae­sar Stof­fi & Fritz Na­gels klas­sis­ka mo­dul­ljus­sta­ke Na­gel från 1965. Få­töl­jen La­mi­no ri­ta­des av Yng­ve Ek­ström 1956 och fi­rar 60 år i år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.