In­red­ning

Leva & Bo - - Innehåll -

16 Här­ligt ute­rum. Tjuv­star­ta vå­ren i ute­rum­met

24 Mitt dröm­hem. Si­grid mix­ar lop­pis­fynd och de­sign­möb­ler

32 Ska­pa sti­len. In­spi­re­ras av en ljus bas och färg­star­ka de­tal­jer

42 Pool­häng. Fa­mil­jen Matts­son har ska­pat sitt eget pool­pa­ra­dis

48 Du­ka festligt. Mixa blom­mor, fjädrar och tex­tili­er

52 Mitt dröm­hem. Isa och Mar­kus in­re­der med konst

60 Ska­pa sti­len. In­spi­re­ras av star­ka fär­ger och ori­gi­nel­la möb­ler

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.