RO­SA SNYG­GING

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Coo­la bords­lam­pan Litt­le dar­ling har fått sin form av längd­skill­na­den mel­lan form­gi­va­ren Swe­dish nin­ja och hen­nes man. Lam­pan har fot av mar­mor, lä­der­de­talj och finns även i grönt och grått. 4 295 kro­nor, Swe­dish nin­ja.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.