VAC­KER PAJ­FORM

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

En vår­ny­het från Ro­sen­dahl är en paj­form vars ext­ra sto­ra räff­lor man kän­ner igen från de­ras Grand cru­de­sign, 28 cen­ti­me­ter i di­a­me­ter, cir­ka 399 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.