”Jag har all­tid ri­tat myc­ket”

Ål­der: Bor: Gör:

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

31. Stock­holm. Il­lust­ra­tör och gra­fisk form­gi­va­re med eget fö­re­tag.

För­sö­ker att all­tid va­ra ak­tu­ell ge­nom att fun­de­ra på nya ro­li­ga pro­duk­ter och il­lust­ra­tio­ner.

Ak­tu­ell med:

Hem­si­da:

Ba­hKa­di­sch.se.

Instagram:

Ba­hKa­di­sch.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.