GRA­FISKT

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Blått kudd­fo­dral Lax, i blått med mat­chan­de pass­po­al, 48 × 48 cen­ti­me­ter, cir­ka 495 kro­nor, Hjer­ten & Hjer­ten.

RI­TA VAR­JE DAG. Karin Ohls­sons ”En il­lust­ra­tion om da­gen” är en bok för dig som vill sät­ta fart på din kre­a­ti­vi­tet. Tan­ken är att var­je dag ri­ta en il­lust­ra­tion i den­na bok.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.