BO­TA­NIK

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Bo­ta­nis­ka mo­tiv är myc­ket po­pu­lä­ra. Pryd­nads­kud­den Be­li­e­ve it har mo­tiv av vack­ra grö­na blad. Av sten­tvät­tat kraf­tigt tyg i fär­ger­na Pi­ne green och Crè­me, 45 × 45 cen­ti­me­ter, cir­ka 349 kro­nor, Sö­dahl.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.