Tyc­ker tex­tili­er är vik­tigt

Ål­der: Fa­milj:

Leva & Bo - - Nyfiken På -

34. Sam­bo Ham­pus, bar­nen Nils och Li­ne.

Just nu för­äld­ra­le­dig från job­bet som webb­tv-chef på Metro mo­de och bloggar för Ma­ma.

Stock­holm.

Gör:

Bor:

GIL­LAR IN­RED­NING. ”Mitt in­tres­se för in­red­ning har med ål­dern bli­vit stör­re”, sä­ger Fri­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.