”Vi är rik­ti­ga eko­lo­ginör­dar”

Här bor:

Leva & Bo - - Årets Färger -

Rik­ke, 42, Fred­rik, 43, Cla­ra, 9, Lo­va, 9, Al­bert, 7, och Lud­vig, 5.

Rik­ke dri­ver eget kläd­fö­re­tag, Fred­rik ar­be­tar med af­färs­ut­veck­ling.

176 kvadrat­me­ter ny­byggt hus i byn Skum­parp sö­der om Mal­mö.

Gör:

Hu­set:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.