TÄNK PÅ DRÄ­NE­RING

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

1Plan­te­rings­kär­let ska ha drä­ne­rings­hål i bot­ten så att över­flö­digt vat­ten kan rin­na av. Leca­ku­lor el­ler kruk­skär­vor i bot­ten ger ext­ra bra drä­ne­ring. Välj en jord av hög kva­li­tet för bäs­ta re­sul­tat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.