PLAN­TE­RA OM

Leva & Bo - - Expertens Favoriter -

2Plan­te­ra om di­na in­köp­ta väx­ter di­rekt i kru­kor el­ler lå­dor med till­räck­lig vo­lym. För bal­kong­lå­dor ska du räk­na med minst 20 × 20 cen­ti­mer för att få ett bra re­sul­tat. Re­jä­la plan­te­rings­kärl gör att du in­te be­hö­ver vattna så of­ta och att väx­ter­nas rot­sy­stem kan ut­veck­las väl.

TRÄDGÅRDSEXPERT. Victo­ria Skoglund ger tips om hur du får de fi­nas­te vårkru­kor­na TÖ­REL. Finns i många oli­ka va­ri­an­ter. Tork­tå­lig. GYLL­EN­LACK. Ti­dig som­mar­växt som tål ky­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.