VÄLJ TÅ­LI­GA SOR­TER

Leva & Bo - - Expertens Favoriter -

5Pensé­er finns i oänd­ligt många fär­ger och sor­ter. Från små­blom­mi­ga, vi­ol­lik­nan­de till stor­blom­mi­ga med vå­gi­ga kan­ter. Det är fint att blan­da oli­ka sor­ter fast i sam­ma färgska­la. Snötö­rel är en rikblommande vit li­ten blom­ma med yvigt växt­sätt som pas­sar bra till samplan­te­ring i kru­ka.

’Di­a­mond Frost’. Per­fekt för att få in luft och vo­lym i kru­kan el­ler bal­kong­lå­dan.

PENSÉ. Tänk på att de små­blom­mi­ga sor­ter­na tål ky­la bätt­re. En frost­natt el­ler två kan få blom­mor­na att nic­ka, men ta bort dem så kom­mer det nya knop­par vart­ef­ter. KUNGS­ÄNGS­LIL­JA.

En av Victo­ria Skoglunds vårfa­vo­ri­ter. En lök­växt som är ti­dig och blir väl­digt vac­ker i kru­ka. Plan­te­ra gär­na ut lö­kar­na ef­ter blom­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.