FAKTA

Namn: Typ:

Leva & Bo - - Stor Guide -

Kol­tras­ten. 2-plans­hus med 6 rum och kök om 186,8 kvadrat­me­ter.

Cir­ka 3 255 000 kro­nor, fär­digt hus (ex­klu­si­ve tomt och bygg­her­re­kost­na­der)

Pris:

Hus­fö­re­tag:

­Fis­kar­he­den­vil­lan, fis­kar­he­den­vil­lan.se.

TVÅ PLAN. Kol­tras­ten har tre in­di­vi­du­el­la huskrop­par.

PER­SON­LIG STIL. Det finns sto­ra möj­lig­he­ter att på­ver­ka hu­sets plan­lös­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.