Vil­la med ame­ri­kansk stil

Leva & Bo - - Stor Guide -

MED VIL­LA HÅLLÖ kan du ska­pa den po­pu­lä­ra ­ame­ri­kans­ka sti­len. Välj till den rym­li­ga en­tré­ve­ran­dan, kort tak­fot och spröjs så kom­mer du nä­ra. Här lig­ger kö­ket i hu­sets fram­kant med två sto­ra glas­dör­rar som öpp­nas in mot det sto­ra var­dags­rum­met. Här får du ljusin­släpp från tre håll och väl­jer du att byg­ga en glas­ve­ran­da un­der bal­kong­en på bak­si­dan lå­ter du lju­set kom­ma in än­nu mer. På över­plan finns gott om plats för de­lar av fa­mil­jen som vill ha li­te tid för sig själ­va. Här finns ett ljust all­rum med plats för bå­de tv-hör­na och ar­bets­plats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.