Vil­la för den sto­ra fa­mil­jen

Leva & Bo - - Stor Guide -

ETT KLAS­SISKT HUS i mo­dern stil med gott om plats även för den sto­ra fa­mil­jen. Här finns sex sov­rum på två plan. På öv­re plan har bar­nen sin egen av­del­ning med all­rum och wc/dusch. Bot­ten­pla­net ­do­mi­ne­ras av den sto­ra öpp­na säll­skaps­de­len med kök, mat­plats och var­dags­rum. Ryggåsta­ket i vinkel­de­len ger till­sam­mans med ga­vel­fönst­ren en öp­pen och luf­tig käns­la. I vin­keln ska­pas en skyd­dad ute­plats med två ut­gång­ar. På så vis kopp­las ute och in­ne sam­man på ett na­tur­ligt sätt.

En­tré­plan.

Öv­re plan.

HÄR­LIGT LJUS. Hu­sets sto­ra ga­vel­föns­ter ger en öp­pen

och luf­tig käns­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.