”Vi sat­sa­de på att re­no­ve­ra själ­va”

Här bor:

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

Lin­nea och Sam med so­nen Eli­on, 5.

Lin­nea ar­be­tar som för­sko­le­lä­ra­re. Sam har grun­dat Tri­ne som fi­nan­si­e­rar so­le­ner­gi i ut­veck­lings­län­der.

Se­kel­skif­teslä­gen­het på 91 kvadrat­me­ter byggd 1888 i Va­sas­ta­den i Gö­te­borg.

Gör:

Hu­set:

Instagram:

crea­mandna­vy.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.