”För mig är det vik­tigt att in­te blan­da för många fär­ger”

Leva & Bo - - Mitt Dröm­hem -

ori­en­ta­lisk mat­ta i be­hag­lig ljus­blå och grå ton som ger rum­met en om­bo­nad käns­la.

– Vi har egent­li­gen ing­en di­rekt ge­nom­tänkt stil ut­an jag kö­per sa­ker jag tyc­ker om. För mig är det vik­tigt att in­te blan­da för många fär­ger och jag är gans­ka re­strik­tiv i mi­na färg­val. Jag gil­lar in­red­ning som in­te blir rö­rig för ögat ut­an göm­mer gär­na sa­ker i skåp. Det ska se har­mo­niskt ut, sä­ger Lin­nea.

Lin­nea flyt­tar gär­na runt si­na sa­ker som kan få en helt ny funk­tion i ett nytt rum – en gam­mal stol kan få age­ra säng­bord.

Sov­rum­met har ljus grund, där det vack­ra fönst­ret med dess ut­sikt över in­ner­går­den ger rum­met en my­sig käns­la. Här finns fle­ra min­nes­sa­ker från pa­rets bo­en­de i and­ra län­der som pinn­sto­len som står bred­vid by­rån, ett fynd i från en ame­ri­kansk an­tik­af­fär.

KÖ­KET HAR HUN­NIT bli tio år, och det finns myc­ket Lin­nea skul­le vil­ja gö­ra om där. Hon har må­lat väg­gar­na i en ljus­blå färg och ar­ran­ge­rat en snygg ta­vel­vägg, men läng­tar även ef­ter att sli­pa och bet­sa bänk­ski­van, by­ta ut hand­ta­gen och kans­ke kak­let.

Pla­ner finns även på att må­la ski­van som går ner mot gol­vet i en vit ton.

– Jag har mas­sa idéer om vad jag vill gö­ra här hem­ma och hit­tar vi in­te vårt dröm­hus snart så kom­mer jag med all sä­ker­het att sät­ta i gång och fixa med kö­ket. Dröm­men är ett hus i de cen­tra­la de­lar­na av Gö­te­borg. Jag vill helst ha en gam­mal 20-tals­vil­la med myc­ket charm och ori­gi­nal­de­tal­jer, sä­ger Lin­nea.

7

8 BRA FÖR­VA­RING

I kö­ket har man ut­nytt­jat höj­den och satt skåp än­da upp, vil­ket ger bra för­va­rings­möj­lig­he­ter. GOLV I TRÄ

Det gam­la trä­gol­vet är lu­tat och vit­ol­jat. Väg­gar­na är färg­sat­ta i varm, grå ton som ger rum­met en om­bo­nad käns­la. PÅ BOR­DET

De grå va­ser­na med pric­kigt möns­ter kom­mer från House doctor, ljuslyk­tan från Pa­ra­dis­verk­sta­den och ljus­sta­ken från Ikea.

LE­VA&BO •

6

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.