Gör en söt vägg­kloc­ka

1

Leva & Bo - - Snabbfixat -

DU BE­HÖ­VER: ÅÅEn ÅÅEtt ÅÅKa­kel­borr ÅÅStål­tråd ÅÅLim­pi­stol GÖR SÅ HÄR:

Mät ut mit­ten på tall­ri­ken, mät ock­så ur­ver­ket, bor­ra ett la­gom stort hål i tall­ri­ken med en ka­kel­borr. Sätt ur­ver­ket i hå­let. Sätt fast vi­sar­na (vi strun­ta­de i se­kund­vi­sa­ren). Klipp till en bit stål­tråd. Fäst stål­trå­den som en ög­la på bak­si­dan av tall­ri­ken. Lim­ma fast den med lim­pi­stol.

Låt det tor­ka och häng upp kloc­kan.

2 3

4 5

6

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.