Var­ma jord­gub­bar

Leva & Bo - - Gott I Påsk -

Ing­et är så gott som ny­kokt, än­nu ljum­men, jord­gubb­sylt till glass. • 250 g (½ li­ter) jord­gub­bar • ½ dl strö­soc­ker

Skölj och ren­sa jord­gub­bar­na och de­la dem even­tu­ellt i hal­vor el­ler kvar­tar be­ro­en­de på hur sto­ra de är.

Blan­da jord­gub­bar och soc­ker i en li­ten ka­strull. Låt ko­ka upp på me­del­vär­me och sjud sak­ta nå­gon mi­nut. Sma­ka av och till­sätt even­tu­ellt mer soc­ker om du öns­kar.

Låt sval­na li­te och ser­ve­ra se­dan de var­ma el­ler ljum­ma jord­gub­bar­na till­sam­mans med glass.

1

2

3

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.