Glasstru­tar

Leva & Bo - - Gott I Påsk -

Att gö­ra glasstru­tar är gans­ka avan­ce­rat, så ge dig ba­ra på det om du gil­lar en ut­ma­ning. Gräd­da max tre styc­ken i ta­get, an­nars är det svårt att hin­na rul­la ihop dem in­nan de stel­nar. cir­ka 12 glassvåff­lor • 2 ägg • 1 dl strö­soc­ker • 2 dl (120 g) ve­te­mjöl • 2 msk raps­ol­ja el­ler an­nan ne­u­tral mat­ol­ja Sätt ug­nen på 200 gra­der. Ri­ta cirk­lar på bak­plåts­pap­per, cir­ka 12 cen­ti­me­ter i di­a­me­ter. Ta hjälp av en skål el­ler nå­got lik­nan­de med ung­e­fär sam­ma di­a­me­ter. Vänd på bak­plåts­papp­ret så att du brer sme­ten på

1 2

den and­ra si­dan, an­nars kanske penn­strec­ken fast­nar på stru­tar­na.

Vis­pa ägg och soc­ker pö­sigt i en bun­ke. Vis­pa ner mjöl och ol­ja.

Bred ut sme­ten i tunt och jämnt la­ger i cirk­lar­na och gräd­da en plåt i ta­get i mit­ten av ug­nen i cir­ka 5 mi­nu­ter tills de fått li­te färg.

Ta ut plå­ten ur ug­nen och los­sa snabbt en våff­la i ta­get från pap­pe­ret med hjälp av en stekspa­de.

Rul­la ihop run­deln till en strut i han­den, vän­ta någ­ra se­kun­der så att den stel­nar och lägg se­dan att sval­na på ett gal­ler. Fort­sätt snabbt med näs­ta våff­la. För­va­ra torrt och svalt.

3

4

5

6

BA­KA STRU­TAR. Det är vik­tigt att rul­la ihop stru­tar­na in­nan de kall­nar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.