Salt ko­las­ås

Leva & Bo - - Gott I Påsk -

Li­te säl­ta i ko­las­å­sen gör den ext­ra ka­ra­mel­ligt god. • ¾ dl strö­soc­ker • ½ dl vit bak­si­rap el­ler gly­kos • ½ dl vat­ten • 2 ½ dl visp­gräd­de • 1 krm flingsalt

Blan­da soc­ker, si­rap och vat­ten i en gans­ka stor ka­strull. Låt smäl­ta ihop på hög vär­me.

Rör om då och då. Låt se­dan fort­sät­ta putt­ra på hög vär­me tills soc­ker­la­gen blir gyl­len­brun, men låt bli att rö­ra.

Het­ta un­der ti­den upp visp­gräd­den i en an­nan ka­strull. Den be­hö­ver in­te ko­ka, men det kan gär­na ry­ka li­te om den.

Rör ner den var­ma visp­gräd­den i soc­ker­la­gen när soc­ker­la­gen bli­vit gyl­len­brun.

Det kom­mer bubb­la och frä­sa en del, så an­vänd gär­na gryt­van­tar. Låt ko­ka sak­ta i nå­gon mi­nut tills ko­lan tjock­nar li­te.

Dra ka­strul­len från plat­tan och rör ner flingsal­tet. Låt ko­lan sval­na. Ko­lan är håll­bar i minst en vec­ka i rumstem­pe­ra­tur.

1

2

3

4

5

6

KARAMELLIG.

Ko­lan hål­ler i minst en vec­ka i rumstem­pe­ra­tur.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.