Hem­gjort strös­sel

Leva & Bo - - Gott I Påsk -

cir­ka 1 dl fär­digt strös­sel • 1 ägg­vi­ta • cir­ka 175 g (3 dl) flor­soc­ker • 2 krm ät­tik­sprit • 1 krm peppar­min­ta­rom • hus­hålls­färg

Mät upp ägg­vi­tan till kri­sty­ren i en ren och torr bun­ke. Vis­pa till hårt skum med el­visp.

Sik­ta ner det mesta av flor­sock­ret i ägg­vi­tan och till­sätt ät­tik­spri­ten och peppar­min­ta­ro­men. Fort­sätt vis­pa tills kri­sty­ren är tjock, fluf­fig och glan­sig. Till­sätt even­tu­ellt mer flor­soc­ker tills det bil­das mju­ka top­par när du vis­par.

De­la upp kri­sty­ren i fle­ra skå­lar om du vill ha oli­ka fär­ger. Rör ner någ­ra drop­par grön färg i den ena, ro­sa i den and­ra och li­la i den tred­je.

Vik små sprit­spå­sar av bak­plåts­pap­per och fyll kri­sty­ren i dem.

Klä tre bric­kor med bak­plåts- el­ler smör­gås­pap­per. Sprit­sa kri­sty­ren på pap­pe­ret i långa, tun­na sträng­ar. Låt tor­ka i minst fy­ra tim­mar. Skär el­ler bryt kri­styr­sträng­ar­na i små bi­tar. För­va­ra torrt.

1

2

3

4

5

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.