Vit cho­klad­mous­se med ci­tron

Leva & Bo - - Friskt & Syrligt -

4 sto­ra el­ler 8 små por­tio­ner • 3 dl gräd­de • 2 msk soc­ker • 1 dl crè­me fraiche • 200 g vit cho­klad • ri­vet skal av 1 ci­tron Till ser­ve­ring: • någ­ra kvis­tar ci­tron­me­liss

Smält cho­kla­den i vat­ten­bad (lägg cho­kla­den i bi­tar i li­ten skål, ställ skå­len i en ka­strull med sju­dan­de vat­ten).

Rör ner crè­me fraiche och ci­tron­skal i cho­kla­den.

Vis­pa gräd­de och soc­ker tills det bli­vit rik­tigt fast.

Rör ner hälf­ten av gräd­den i cho­klads­me­ten så det blan­dar sig väl. Vänd ner res­ten av gräd­den med sto­ra luf­ti­ga tag, an­vänd gär­na en slic­ke­pott.

Låt sval­na i ky­len i ett par tim­mar så att cho­kla­den hin­ner stel­na.

1

2

3

4

5

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.