Vet ni var bor­det finns?

Har just läst se­nas­te LE­VA&BO och blev all­de­les kär i ett av soff­bor­den ni ha­de med. Ty­värr stod det ing­en­stans var man kan kö­pa det. Kan ni hjäl­pa mig så skul­le jag bli jät­te­glad! Svar:

Leva & Bo - - Fråga Oss - CHAR­LOT­TA

Hej! Det är en rull­vagn från det dans­ka mär­ket House doctor. Den är till­ver­kad i me­tall och finns i fle­ra fär­ger. Rull­vag­nen har tre vå­ning­ar och pas­sar i till ex­em­pel var­dags­rum­met och kö­ket. Den går bland an­nat att kö­pa från Rum.21.se och kos­tar där 2 245 kro­nor.

IN­DU­STRI­KÄNS­LA. Rull­vag­nen från House doctor har tre vå­ning­ar och till­ver­kas i fle­ra fär­ger.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.