”Ute­rum­met är vår fa­vo­rit­plats”

Ul­la och Bos­se i Sköv­de re­ser myc­ket och kö­per någon­ting till hem­met vid var­je re­sa. Rad­hu­sets ute­rum an­vänds från ti­dig vår till sen höst – och fa­mil­jen kan även vär­ma upp det och fi­ra jul där. – Vi har plats för he­la släk­ten! sä­ger Ul­la. Här bor:

Leva & Bo - - Läsarhemmet -

Ul­la och Bos­se, bå­da är 65 år.

Bå­de är pen­sio­nä­rer.

Gör:

Hem­met:

Ett rad­hus byggt 1948 i Sköv­de.

1 BE­GAG­NAT

Al­la möb­ler i mat­sa­len är köp­ta på bloc­ket i oli­ka om­gång­ar.

2 FA­VO­RI­TEN

”Här, i ute­rum­met, bor vi he­la som­ma­ren, och här har vi bå­de mat­bord och tv.” TV-RUM

Var­dags­rum­met går i blått och vitt, och fun­ge­rar även som tv-rum på ­vin­tern.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.