BOTANISKT TRYCK

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Som en gam­mal skol­plansch. Can­vas med botaniskt tryck, 106 × 72 cen­ti­me­ter, 299 kro­nor, Mio.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.