NYTT PROTEINBRÖD

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Tren­den med glu­ten­fria och mer pro­te­in­ri­ka pro­duk­ter fort­sät­ter. En ny­het från Ewa­lie är Glu­ten­fri och eko­lo­gisk mix för proteinbröd. Mix­en be­står av ris­fling­or, full­korns­hav­re­gryn av ren hav­re, lin­frö, pumpakär­nor, se­sam­frö, sol­roskär­nor och bo­ve­te­fling­or, cir­ka 50 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.