DET BLOM­MAR I KÖ­KET

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

I mit­ten av april lan­se­rar Le Creu­set en bloms­ter­kol­lek­tion. De tra­di­tio­nel­la run­da gry­tor­na har här fått en blom­form. Gry­tor­na finns i fle­ra fär­ger men i en be­grän­sad upp­la­ga. 2 li­ter, 2 099 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.