ELE­GANT PÅ VÄG­GAR­NA

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Jord­nä­ra to­ner och en mix av ru­stikt och ele­gant hit­tas i ta­pet­kol­lek­tio­nen Tusca­ny från Mid­bec. Ta­pet­möns­ter i form av sten­block häm­tat från om­rå­dets hi­sto­ris­ka ar­ki­tek­tur kom­bi­ne­ras med skim­mer och flärd i form av klas­sis­ka rän­der och bo­ta­nis­ka mo­tiv. Här ta­pe­ten 17541, cir­ka 699 kro­nor, Hap­py mo­mes.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.