Snö­ar in­te in på de­tal­jer

Ål­der: Fa­milj:

Leva & Bo - - Nyfiken På -

47. Gift med Erik. Bar­nen Mi­ra, Måns och Ol­le.

För­fat­ta­re, fo­to­graf och sty­list. Ak­tu­ell med boken ”Ho­me ­sto­ri­es”. Bloggar på fe­mi­na.se.

Lund.

Gör: Bor: Instagram:

@ida­mag­n­torn.

HAR­MO­NI. Triv­sam­ma ­plat­ser är det vik­ti­gas­te i ett hem, tyc­ker Ida Magn­torn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.