MIX­AD BU­KETT

Leva & Bo - - Skapa Buketter -

3Tul­pa­ner i bunt finns i närms­ta bu­tik och man ger dem ett lyft ge­nom att blan­da med ud­da snitt­blom­mor från flo­ris­tens kyl. Här har vi an­vänt tul­pa­ner, ane­mo­ner, ra­nun­kel, kry­san­te­mum, krans­ve­ro­ni­ka och någ­ra kvis­tar. Vatt­net­i va­sen ska va­ra kallt för att al­la sor­ter­na ­ska tri­vas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.