SAM­LA PÅ FAT

Leva & Bo - - Skapa Buketter -

4Ud­da glas och va­ser på en bric­ka blir ett un­der­bart blick­fång med vå­rens al­la färg­gla­da blom­mor. Blan­da friskt med oli­ka fär­ger och for­mer – kro­kus, pärl­hy­a­cint och snö­drop­par från träd­går­den, pri­mu­la, tu­sen­skö­na och kungs­ängs­lil­ja klipp­ta från kru­kor och en ud­da ane­mon på snitt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.