”Vi äls­kar hu­sets öpp­na plan­lös­ning”

Eri­ca och Mat­ti­as har ska­pat ett mo­dernt och funk­tio­nellt hem med här­li­ga ytor i den gam­la 30-tals­vil­lan i Ma­ri­estad. In­red­ning­en är mo­dern och stil­ren i grått, svart och vitt och plan­lös­ning­en är öp­pen och in­bju­dan­de.

Leva & Bo - - Mitt Drömhem - Av ANNA TRUELSEN Foto CA­RI­NA OLAN­DER

PUTSAD FA­SAD

LUGN STUND Eri­ca har in­rett hu­set med en ljus grund, där grå to­ner ska­par kon­trast. ”Jag är så nöjd med vårt hem”, sä­ger hon.

1

2

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.