Hur gör jag för att få nyt­ti­ga­re piz­za?

Jag har läst om och pro­vat nya ­sor­ters piz­za på knäc­ke- och tor­til­la­bröd, som jag tyc­ker blir jät­te­gott. Skul­le gär­na se fler tips för oss som äls­kar piz­za men helst vill slippa kän­na oss allt­för onyt­ti­ga.

Leva & Bo - - Fråga Oss - FOTO HANS DESSER ANNA

Pro­va till ex­em­pel att gö­ra ­piz­za­bot­ten på blom­kål. Blan­da 4,5 de­ci­li­ter ri­ven blom­kål med 3,5 de­ci­li­ter ri­ven ost och 1 ägg. ­Till­sätt 2 krm salt med jod och 2 krm svart­pep­par. For­ma till fy­ra bott­nar och la­ga mitt i ug­nen på 225 gra­der i cir­ka 12–15 mi­nu­ter. Bred på to­mat­sås, öns­kad top­ping och ost. Gräd­da yt­ter­li­ga­re cir­ka 8–10 mi­nu­ter. Su­per­gott och en­kelt!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.