Var hit­tar jag snyg­ga sop­set?

Jag såg ett snyggt sop­set av trä men kan in­te min­nas var det kom­mer ifrån. Var kan jag hit­ta ett så­dant? Svar:

Leva & Bo - - Fråga Oss - EM­MA K

Det finns fle­ra fi­na att väl­ja bland. Här kom­mer någ­ra för­slag: Ikea kom­mer med ett nytt sop­set av trä i april som kos­tar 179 kro­nor. Vill du ha en mind­re mo­dell kan du tit­ta på Me­nus va­ri­ant Swee­per & fun­nel, 499 kro­nor. Även Gra­nit har ett fint set med högt trä­skaft för 299 kro­nor.

STÄDDAGS! Sop­set i trä med svart bors­te, 299 kro­nor, Gra­nit. Sop­set i trä med brun bors­te, 179 kro­nor, Ikea. Mind­re sop­set Swee­per & fun­nel från Menu, finns även i svart, 499 kro­nor, De­sig­non­li­ne.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.